ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าในเขตความรับผิดชอบ เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
 • จัดทำรายงานผลสรุป การเข้าเยี่ยมลูกค้า ส่งผู้บังคับบัญชา
 • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
 • นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ ซอยเจริญกรุง 30
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่ขายในการติดต่อลูกค้า
 • ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์
 • จัดทำรายงานผลสรุป ส่งผู้บังคับบัญชา
 • นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ ซอยเจริญกรุง 30
เจ้าหน้าที่เทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เรียนรู้เทคนิค และวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่ขาย ในการสาธิตผลิตภัณฑ์
 • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ ซอยเจริญกรุง 30

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 • คุณ อรวรรณ (แผนกบุคคล)
 • โทร. 02-639-0404
 • E-mail : info@meguiars.co.th